शिवपुरी गाउँपालिका

शेराबगर, नुवाकोट, बागमती प्रदेश, नेपाल
शिवपुरी गाँउपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मोवाइल एपमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ ।
तथ्याङ्क हेर्नुहोस